• HISTORIE
02012

ONS, opgericht 11 december 2012, is een initiatief van de maatschappelijk ondernemers Jan Raateland en Ryan Spencer.

02013-2014

In 2013 werd een rondgang gemaakt langs diverse partijen, stakeholders, met wie wij onze plannen en ideeën deelden. In bijna alle gesprekken ontvingen wij bijval of complimenten voor ’ONS’ initiatief. Na deze belangrijke eerste verkenningsfase is in 2014 via een aantal pilots de ervaring opgedaan dat de ideeën en ambities van ONS in de praktijk goed werken. In deze fase werden de activiteiten lokaal, in Den Haag, uitgevoerd.

Vanuit de verkenningsfase ontstonden er samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, zoals sportclubs en sportondersteuningsorganisaties en een aantal culturele instellingen.

Op het gebied van helpers werden in de verkenningsfase gesprekken gevoerd met belanghebbenden van diverse sectoren , zoals het UWV, mobiliteitsbureaus van de rijksoverheid, banken, een grote vereniging van gepensioneerden, het bestuur van de Young Professionals of The Hague en sponsoren. Dit bood voldoende uitzicht op de beschikbaarheid van helpers of adviseurs, voor ONS.

02015

Het jaar 2015 zal in het teken staan van samenwerken, het bieden van ondersteuning aan maatschappelijke organisaties en het bedenken van innovaties.