STICHTING ONS

BLIK OP ONS CONCEPT

Lees meer
 • De Concepten
 • eventueel iets meer
 • Begeleiding sportverenigingen en culturele instellingen!

  Aan maatschappelijke organisaties kan begeleiding of ondersteuning worden geboden in verschillende vormen. In een kennismakingsgesprek wordt de behoefte hieraan besproken.
  Uitkomst hiervan kan zijn een kort eenmalig advies tot aan procesbegeleiding voor de noodzakelijk geachte veranderingen, het realiseren van bepaalde ambities.
  Primair zal onze inzet daarbij gericht zijn op het versterken van de bestuurlijke kracht en die van het kader. Helpers van ONS zijn hiervoor beschikbaar.

 • SUCCES! IN Inter-National

  Jongeren, vanaf 12 jaar, worden uitgenodigd voor een open gesprek met een rolmodel over richting en rekenschap in je leven. Gastheer of gastvrouw in dat gesprek is een rolmodel voor de groep, bijvoorbeeld een migrant, ex-pat met een maatschappelijke of zakelijke positie.
  Via onze pay-it-forward methodiek zijn gastheren en gastvrouwen beschikbaar voor een of meerdere van deze gesprekken met jongeren. Samenwerking: internationale organisaties, sportverenigingen, cultuurinstellingen.

 • De Gelukkige wijk

  Dit concept beoogd een integrale aanpak en bevat zowel gebiedsontwikkeling, de fysieke inrichting, als de sociale infrastructuur van de wijk. Leefbaarheid bestaat in de wijk uit veilig, gezond, mooi en wat de sociale infrastructuur betreft mogelijkheden voor sport, cultuur en educatie. ONS verbindt mensen en organisaties! Vanuit verschillende disciplines willen helpers van ONS zich inzetten om het proces naar de Gelukkige wijk te begeleiden.
  In een gelukkige wijk wonen meer gelukkige mensen en die mensen maken – verhoudingsgewijs- minder gebruik van maatschappelijke voorzieningen, zoals gezondheidszorg, inkomensvoorzieningen en andere maatschappelijke ondersteuning.

 • Buurtsportvereniging

  In wijken van grote steden kan er behoefte zijn aan de aanwezigheid van sportverenigingen. Voor die wijken kan de oprichting van een buurtsportvereniging een geweldige oplossing bieden. In samenwerking met sportvereningen elders uit de stad, met het beroepsonderwijs (stages in de sport) en de (locale) overhead inzake sportstimulering willen helpers van ONS hieraan hun ondersteuning bieden.

 • Arbeidsfit & sportstimulering

  Daar waar er in de stad vraag is aan sportactiviteiten, of dat nu voetbal, turnen, hockey, bewegen voor ouderen, of ouder kind gym is, kunnen helpers van ONS slimme verbindingen leggen. Onder andere door de inzet van MBO’ers en HBO‘ers met een sportopleiding, die ‘even’ geen baan hebben. Hen wordt de mogelijkheid geboden arbeidsfit te blijven terwijl via hun inzet er een geweldige impuls wordt gegeven aan meer bewegen, … en dat is dan weer gezond!

 • Arbeidsfit & ondersteuning bij onderwijs & educatie

  Er is niet voor iedereen direct een baan; dat geldt voor net afgestudeerden maar ook voor mensen die boventallig zijn geraakt bij een reorganisatie.
  Veel van deze mensen zijn bereid om een deel van hun beschikbare tijd belangeloos in te zetten om op scholen te helpen, of bij educatie aan jong volwassenen of ouderen. ONS legt de verbindingen tussen vraag en aanbod. Aan MBO’ers en HBO‘ers met een PABO of SCW opleiding, wordt de mogelijkheid geboden arbeidsfit te blijven terwijl de kinderen, jongeren en/of volwassenen hier hun voordeel mee kunnen doen.

We streven naar

Streef 1

Vul tekst eventueel aan.

Streef 2

nog meer eventueel

Streef 3

Kwaliteiten!

Vul tekst eventueel aan.

aandachtspunt90%
aandachtspunt75%
aandachtspunt100%
aandachtspunt80%
logo

MEER INFORMATIE

Vertel hier wat meer over concepten paar zinnen.Vertel hier wat meer over concepten paar zinnen.Vertel hier wat meer over concepten paar zinnen.Vertel hier wat meer over concepten paar zinnen.

Neem contact op