• HISTORIE
  • HISTORIE
  • HISTORIE
02012

ONS, opgericht 11 december 2012, is een initiatief van de maatschappelijk ondernemers Jan Raateland en Ryan Spencer.

02013-2015

In 2013 werd een rondgang gemaakt langs diverse partijen, stakeholders, met wie wij onze plannen en ideeën deelden. In bijna alle gesprekken ontvingen wij bijval of complimenten voor ’ONS’ initiatief. Na deze belangrijke eerste verkenningsfase is in 2014 via een aantal pilots de ervaring opgedaan dat de ideeën en ambities van ONS in de praktijk goed werken. In deze fase werden de activiteiten lokaal, in Den Haag, uitgevoerd.

Vanuit de verkenningsfase ontstonden er samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, zoals sportclubs en een aantal culturele instellingen.

Op het gebied van helpers werden in de verkenningsfase gesprekken gevoerd met belanghebbenden van diverse sectoren , zoals het UWV, mobiliteitsbureaus van de rijksoverheid, banken, een grote vereniging van gepensioneerden, het bestuur van de Young Professionals of The Hague en sponsoren. Dit bood voldoende uitzicht op de beschikbaarheid van helpers of adviseurs, voor ONS.

In 2015 is er gestart met de begeleiding en advisering aan maatschappelijke organisaties in de sport en cultuur.

02016-2019

De referenties, elders op deze website bevat beschrijvingen van de activiteiten die in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd.

02020

Het jaar 2020, het ‘Corona-jaar’ werd benut voor een heroriëntatie op onze ambities en doelstellingen. Deze werden samen met de nieuwe bestuursleden Rob Leenheer en Paul Kok uitgewerkt.

02021

Het jaar dat wij met een vernieuwde visie en aanpak onze activiteiten richten op het helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken.