In 2012 namen de twee Haagse maatschappelijk ondernemers Jan Raateland en Ryan Spencer, het initiatief voor de oprichting van de stichting ONS. In 2020, het Corona-jaar, trad Paul Kok toe tot stichting ONS. Gedrieën hebben wij geconstateerd dat ONS gedachtengoed nog steeds overeenkomt met de start van ONS. In de aanpak en het aanbod van diensten was er behoefte aan enige actualisering.

Nederland verandert

Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen samen de sociale infrastructuur van ONS land. ONS helpt organisaties die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

nl-transform3

ONS Team

Wie zijn wij en wat drijft ons?

Ryan Spencer, ondernemend, sportief, creatief, loyaal. Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

”Het is essentieel voor onze samenleving dat we de plekken waar mensen elkaar nog echt ontmoeten, behouden en versterken: elkaar kansen geven, elkaar helpen.”  


De maatschappij van tegenwoordig is volgens mij meer een groep individuen dan een hechte samenleving.
Soms raken onze persoonlijke belangen elkaar en ontstaat er gezamenlijkheid. Een groter – verbindend –  verhaal lijkt desalniettemin in deze tijd  te ontbreken. Dat grote verhaal was er wel. Na de Tweede wereldoorlog gingen we met elkaar aan de slag met de wederopbouw van ons land. Voor een betere toekomst. We hielpen elkaar vanuit het besef dat je het niet alleen kon. Dat samenwerken betekenisvol is en dat je door anderen te helpen ook jezelf helpt. Ook dat hadden we door de oorlog ervaren. Mijn moeder kon daar geëmotioneerd over vertellen. De wederopbouw is goed gelukt. Zo goed dat we vanuit onze welvaart tegenwoordig vaak denken niemand meer nodig te hebben. Dat lijkt het overkoepelende verhaal anno nu. Maar natuurlijk kun je het niet alleen. De ‘samen’leving  is niet verdwenen. Als we zoeken naar plekken waar mensen zonder financieel gewin samenkomen omdat ze elkaar nodig hebben kom je al snel terecht in wat tegenwoordig het maatschappelijk middenveld genoemd wordt. De school, de sportclub, de wijkvereniging, de blaaskapel, de mantelzorg. Het is daarom essentieel voor onze samenleving dat we deze plekken behouden en versterken. Omdat op deze plekken zonder financiële focus mensen elkaar zien, elkaar kansen geven. Elkaar helpen.


Jan Raateland
is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

”Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, daarvoor zet ik mij in voor versterking en behoud van sportverenigingen. Kinderen doen daar ervaringen op waar zij én de samenleving ‘n leven lang profijt van hebben.”  

Gemeenschapszin en vertrouwen
Opvoeding en persoonlijke ervaringen hebben mij gesterkt in de behoefte van betekenis te willen zijn. Al snel zag ik in dat mijn invloed daarop, slechts op een kleine schaal en korte tijd – één leven lang – , mogelijk was. Dichtbij, je directe woon- en leefomgeving. Mijn invulling van betekenis geven ligt op het doorgeven van waarden die ik van belang acht om in vrede, gelukkig samen te kunnen leven. Een van die waarden is vertrouwen. Met vertrouwen ervaart het kind: Ik mag er zijn, ik hoor erbij. De sportvereniging is een van die plekken waar kinderen die waardevolle ervaring op kunnen doen; het ontwikkelen van hun eigen waarde, zelfvertrouwen. De sportvereniging is ook nog steeds de plek waar gemeenschapszin bestaat, waar kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende achtergronden, politiek, religieus, rijk of arm, samen sporten, samen het verenigingsleven creëren. Het is ook de kraamkamer van de vrijwillige inzet: het leren je voor een ander in te zetten; nog een belangrijke waarde voor onze samenleving, naar elkaar omzien. Gemeenschapszin, vertrouwen en vrijwillige inzet dat zijn de basis elementen van vele maatschappelijke organisaties.Wat overheden met wetten regels en subsidies nauwelijks meer voor elkaar krijgen, dat lukt door de gezamenlijke inzet bij die maatschappelijke organisaties wel. Dat moeten wij onderhouden en het is daarom dat ik mij inzet voor toekomstbestendige sportverenigingen.

Paul Kok, zeer ervaren adviseur op het gebied van managementcommunicatie, zelfstandig ondernemer en collega, bestuurder in onderwijs geweest en nu sportvereniging, maakt het verschil, is concreet, vernieuwt, stelt vragen en luistert. En dan volgt actie. Betrouwbaar.

”Aandacht en compassie voor mensen die het om allerlei redenen niet goed hebben; dat is waar we naar toe moeten.”  


Ik zie dat er weliswaar verschillen zijn tussen mensen onderling maar dat de overeenkomsten en de gelijkenis tussen mensen de grondslag vormen voor een humane samenleving. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde als het om leven gaat. De huidige concentratie in samenleving en politiek op verschillen tussen mensen is zeer verontrustend en leidt tot stilstand van de samenleving. In een humane samenleving is het leven voor veel mensen goed. En er is een vanzelfsprekende aandacht en compassie voor mensen die het om allerlei redenen niet goed hebben. Dat is waar we naar toe moeten. Burgers pakken dit zelf op, daar waar ze zien dat er nood is en ruimte om deze nood te lenigen. Individueel en in maatschappelijke organisaties. De overheid int de belastingen en verdeelt die over de samenleving. De overheid stelt op die manier in staat en faciliteert. Oplossen en aanpakken van problemen van mensen door maatschappelijke organisaties stimuleert de overheid door ze financieel te faciliteren en kwaliteitscriteria aan te leggen.

ONS Team

Wie zijn wij en wat drijft ons?

Ryan Spencer, ondernemend, sportief, creatief, loyaal.Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

”Het is essentieel voor onze samenleving dat we de plekken waar mensen elkaar nog echt ontmoeten, behouden en versterken: elkaar kansen geven, elkaar helpen.”  


De maatschappij van tegenwoordig is volgens mij meer een groep individuen dan een hechte samenleving.
Soms raken onze persoonlijke belangen elkaar en ontstaat er gezamenlijkheid. Een groter – verbindend –  verhaal lijkt desalniettemin in deze tijd  te ontbreken. Dat grote verhaal was er wel. Na de Tweede wereldoorlog gingen we met elkaar aan de slag met de wederopbouw van ons land. Voor een betere toekomst. We hielpen elkaar vanuit het besef dat je het niet alleen kon. Dat samenwerken betekenisvol is en dat je door anderen te helpen ook jezelf helpt. Ook dat hadden we door de oorlog ervaren. Mijn moeder kon daar geëmotioneerd over vertellen. De wederopbouw is goed gelukt. Zo goed dat we vanuit onze welvaart tegenwoordig vaak denken niemand meer nodig te hebben. Dat lijkt het overkoepelende verhaal anno nu. Maar natuurlijk kun je het niet alleen. De ‘samen’leving  is niet verdwenen. Als we zoeken naar plekken waar mensen zonder financieel gewin samenkomen omdat ze elkaar nodig hebben kom je al snel terecht in wat tegenwoordig het maatschappelijk middenveld genoemd wordt. De school, de sportclub, de wijkvereniging, de blaaskapel, de mantelzorg. Het is daarom essentieel voor onze samenleving dat we deze plekken behouden en versterken. Omdat op deze plekken zonder financiële focus mensen elkaar zien, elkaar kansen geven. Elkaar helpen.


Jan Raateland is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

”Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, daarvoor zet ik mij in voor versterking en behoud van sportverenigingen. Kinderen doen daar ervaringen op waar zij én de samenleving ‘n leven lang profijt van hebben.”  

Gemeenschapszin en vertrouwen
Opvoeding en persoonlijke ervaringen hebben mij gesterkt in de behoefte van betekenis te willen zijn. Al snel zag ik in dat mijn invloed daarop, slechts op een kleine schaal en korte tijd – één leven lang – , mogelijk was. Dichtbij, je directe woon- en leefomgeving. Mijn invulling van betekenis geven ligt op het doorgeven van waarden die ik van belang acht om in vrede, gelukkig samen te kunnen leven. Een van die waarden is vertrouwen. Met vertrouwen ervaart het kind: Ik mag er zijn, ik hoor erbij. De sportvereniging is een van die plekken waar kinderen die waardevolle ervaring op kunnen doen; het ontwikkelen van hun eigen waarde, zelfvertrouwen. De sportvereniging is ook nog steeds de plek waar gemeenschapszin bestaat, waar kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende achtergronden, politiek, religieus, rijk of arm, samen sporten, samen het verenigingsleven creëren. Het is ook de kraamkamer van de vrijwillige inzet: het leren je voor een ander in te zetten; nog een belangrijke waarde voor onze samenleving, naar elkaar omzien. Gemeenschapszin, vertrouwen en vrijwillige inzet dat zijn de basis elementen van vele maatschappelijke organisaties.Wat overheden met wetten regels en subsidies nauwelijks meer voor elkaar krijgen, dat lukt door de gezamenlijke inzet bij die maatschappelijke organisaties wel. Dat moeten wij onderhouden en het is daarom dat ik mij inzet voor toekomstbestendige sportverenigingen.

Paul Kok, zeer ervaren adviseur op het gebied van managementcommunicatie, zelfstandig ondernemer en collega, bestuurder in onderwijs geweest en nu sportvereniging, maakt het verschil, is concreet, vernieuwt, stelt vragen en luistert. En dan volgt actie. Betrouwbaar.

”Aandacht en compassie voor mensen die het om allerlei redenen niet goed hebben; dat is waar we naar toe moeten.”  


Ik zie dat er weliswaar verschillen zijn tussen mensen onderling maar dat de overeenkomsten en de gelijkenis tussen mensen de grondslag vormen voor een humane samenleving. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde als het om leven gaat. De huidige concentratie in samenleving en politiek op verschillen tussen mensen is zeer verontrustend en leidt tot stilstand van de samenleving. In een humane samenleving is het leven voor veel mensen goed. En er is een vanzelfsprekende aandacht en compassie voor mensen die het om allerlei redenen niet goed hebben. Dat is waar we naar toe moeten. Burgers pakken dit zelf op, daar waar ze zien dat er nood is en ruimte om deze nood te lenigen. Individueel en in maatschappelijke organisaties. De overheid int de belastingen en verdeelt die over de samenleving. De overheid stelt op die manier in staat en faciliteert. Oplossen en aanpakken van problemen van mensen door maatschappelijke organisaties stimuleert de overheid door ze financieel te faciliteren en kwaliteitscriteria aan te leggen.

‘Pay it forward’  

Amerikaanse film (2000) naar een boek van Catherine Ryan Hyde

Trevor krijgt een opmerkelijke nieuwe opdracht van zijn leraar maatschappijleer: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. Hij neemt dit heel serieus. Trevor bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen moeten doen.

‘Pay it forward’  

Amerikaanse film (2000) naar een boek van Catherine Ryan Hyde

Trevor krijgt een opmerkelijke nieuwe opdracht van zijn leraar maatschappijleer: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. Hij neemt dit heel serieus. Trevor bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen moeten doen.

Via Sport Utrecht kwamen Jan Raateland en Paul Kok in oktober 2021 in contact met de secretaris en de penningmeester van de handbalvereniging Leidsche Rijn (HVLR) in Utrecht, een forse vereniging in een grote, jonge wijk. We bespraken de situatie en onderstreepten het belang van mobiliseren van de leden van de vereniging en hoe dat te doen. De twee nog zittende bestuurders hadden noodsignalen afgegeven en zij zagen geen kans om met zijn tweeën nog langer de vereniging in de lucht te houden. Het mobiliseren van de eigen gemeenschap om met nieuwe mensen de verenigingstaken weer op te pakken, was al enigszins op gang gekomen met leden die zich aanmeldden. De eerstvolgende stap werd een -vanwege coronabeperkingen- online bijeenkomst met de aangemelde enthousiaste leden op 24 november. Jan woonde de online- bijeenkomst bij. Daarop stuurden wij onze opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van die bijeenkomst. Er werd al snel een nieuw bestuur gevormd. De secretaris vertrok ook, de penningmeester bleef in functie. En tot grote tevredenheid van iedereen werd het nieuwe bestuur op 17 januari 2022 in een online ALV benoemd. Op 31 maart zijn, samen met de bestuursleden in een sessie van ruim 2 uur, de missie, visie en de waarden van HVLR geformuleerd zodat het nieuwe bestuur in afstemming met de leden verder richting kan geven aan de toekomstige ontwikkelingen voor HVLR. In juli 2023 liet de nieuwe secretaris weten: “De vereniging heeft inderdaad sprongen gemaakt als het gaat om verbinding en plezier. Ook begint het aantal vrijwilligers (o.a.in het bestuur) steeds beter op peil te komen. We hebben een start gemaakt met het opleiden van scheidsrechters en met de komst van een nieuw bestuurslid technische zaken is er ook een spelvisie ontwikkeld en worden komend seizoen trainers opgeleid. Afgelopen seizoen is er een harspilot gedraaid en ism de gemeente mag ons HA1 team komend seizoen met hars spelen in de sporthal. Mooie ontwikkelingen die o.a. vanuit de missie/visie bespreking zijn voortgekomen. We zijn met het bestuur nog druk bezig om alles goed vast te leggen in beleid en bv taakomschrijvingen voor de vrijwilligers.”

Handbalvereniging Leidsche Rijn
Handbalvereniging Leidsche Rijn, Handbalvereniging Leidsche Rijn

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, een bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.
Na een inventarisatie onder de groep ouders zijn aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Voor het verenigingsjaar 2018/2019 is een Jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen voor dat jaar zijn opgenomen en de verbeterdoelen inclusief actiepunten en een planning.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Vijf leden van de groep van 12 personen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen het dagelijks bestuur te gaan vormen.
In de afgelopen maanden hebben zij zich ingewerkt en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Zij zijn er nu klaar voor en hebben het stokje overgenomen! Ik heb er vertrouwen in en wij ‘oudere bestuurders’ blijven voor hun voorlopig een klankbordgroep. De overige mensen van de ‘groep van 12’ zullen een rol in de diverse commissies gaan vervullen om samen de vereniging te dragen!
Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Het is uiteindelijk toch uit die groep mensen gekomen die wij benaderd hebben en met wie wij gesprekken zijn aangegaan. Het duurde een poosje, maar het is wel doorgedrongen en nu maar hopen dat Quick Steps nog een lang verenigingsleven is gegeven. Als ‘ereleden’ zien wij het hoopvol tegemoet.
Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos