In 2012 namen de twee Haagse maatschappelijk ondernemers Jan Raateland en Ryan Spencer, het initiatief voor de oprichting van de stichting ONS. In 2020, het Corona-jaar, traden Paul Kok en Rob Leenheer toe tot stichting ONS. Gevieren hebben wij geconstateerd dat ONS gedachtengoed nog steeds overeenkomt met de start van ONS. In de aanpak en het aanbod van diensten was er behoefte aan enige actualisering.

ONS team

Paul Kok, zeer ervaren adviseur op het gebied van managementcommunicatie, zelfstandig ondernemer en collega, bestuurder in onderwijs geweest en nu sportvereniging, maakt het verschil, is concreet, vernieuwt, stelt vragen en luistert. En dan volgt actie. Betrouwbaar.

Rob Leenheer heeft een ruime ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg; van verpleegkundige tot bestuursadviseur. Eigenschappen zijn verbindend, betrokken, sportief/energiek en resultaatgericht. Praktisch maatschappelijk betrokken met als motto “ optimisme is een morele plicht”.

Jan Raateland is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

Ryan Spencer, ondernemend, sportief, creatief, loyaal.Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

‘Pay it forward’  

Amerikaanse film (2000) naar een boek van Catherine Ryan Hyde

Trevor krijgt een opmerkelijke nieuwe opdracht van zijn leraar maatschappijleer: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. Hij neemt dit heel serieus. Trevor bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen moeten doen.

Nederland verandert

Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen samen de sociale infrastructuur van ONS land. ONS helpt organisaties die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

nl-transform3

Wie zijn wij

Paul Kok, zeer ervaren adviseur op het gebied van managementcommunicatie, zelfstandig ondernemer en collega, bestuurder in onderwijs geweest en nu sportvereniging, maakt het verschil, is concreet, vernieuwt, stelt vragen en luistert. En dan volgt actie. Betrouwbaar.

Rob Leenheer heeft een ruime ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg; van verpleegkundige tot bestuursadviseur. Eigenschappen zijn verbindend, betrokken, sportief/energiek en resultaatgericht. Praktisch maatschappelijk betrokken met als motto “ optimisme is een morele plicht”.

Jan Raateland is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

Ryan Spencer, ondernemend, sportief, creatief, loyaal.Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

‘Door te helpen, help je ook jezelf’

‘Pay it forward’  

Amerikaanse film (2000) naar een boek van Catherine Ryan Hyde

Trevor krijgt een opmerkelijke nieuwe opdracht van zijn leraar maatschappijleer: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. Hij neemt dit heel serieus. Trevor bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen moeten doen.

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, een bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.
Na een inventarisatie onder de groep ouders zijn aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Voor het verenigingsjaar 2018/2019 is een Jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen voor dat jaar zijn opgenomen en de verbeterdoelen inclusief actiepunten en een planning.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Vijf leden van de groep van 12 personen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen het dagelijks bestuur te gaan vormen.
In de afgelopen maanden hebben zij zich ingewerkt en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Zij zijn er nu klaar voor en hebben het stokje overgenomen! Ik heb er vertrouwen in en wij ‘oudere bestuurders’ blijven voor hun voorlopig een klankbordgroep. De overige mensen van de ‘groep van 12’ zullen een rol in de diverse commissies gaan vervullen om samen de vereniging te dragen!
Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Het is uiteindelijk toch uit die groep mensen gekomen die wij benaderd hebben en met wie wij gesprekken zijn aangegaan. Het duurde een poosje, maar het is wel doorgedrongen en nu maar hopen dat Quick Steps nog een lang verenigingsleven is gegeven. Als ‘ereleden’ zien wij het hoopvol tegemoet.
Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos