Stichting ONS

Advisering | Conceptontwikkeling | Project- en procesbegeleiding
 • Voor wie?
 • Hoe?
 • Kosten?

Wij werken zowel in opdracht van overheidsfunctionarissen, beleidsbepalers en – ontwikkelaars, als voor bestuurders van lokale -maatschappelijke- organisaties in zorg, sport, onderwijs en cultuur.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen, ongeacht het soort opdracht:
 1. Inventarisatie In een kennismakingsgesprek wordt dit toegelicht. Aan de hand van de uitgebrachte inventarisatie wordt de behoefte besproken aan het tot stand brengen van verbinding. De uitkomst van de inventarisatie kan ook zijn een kort eenmalig advies.
 1. Verbinding ‘Verbinden’  kan betekenen dat u
 • een advies krijgt
 • een uitgewerkt concept of een plan van aanpak (of een combinatie), voor het realiseren van bepaalde ambities.
 • procesbegeleiding voor de noodzakelijk geachte veranderingen.
  We identificeren de knelpunten en wensen. We werken aan professioneel en verbindend bestuur en we verzorgen tevens interne organisatiekracht van de lokale gemeenschap of vereniging door verbindingen te leggen; horizontaal in de gemeenschap en verticaal met beleidsmakers. Door de (nieuwe) verbindingen vergroten we ook blijvend de cirkel van invloed en de impact van de partijen die we helpen.
 1. Evaluatie De laatste stap. Deze stap is optioneel.

  Wij acteren zo groot als nodig is
  We doen wat nodig is en bereiken meer dan gevraagd. Elke klus wordt door twee van ons opgepakt. We luisteren, inventariseren, maken het plan en halen dat plan van het papier af, dat wil zeggen: we zijn doeners en zorgen dat het werkt. Daarbij wordt de kracht van lokale helpers betrokken. Zoveel helpers als nodig is om de gemeenschapszin wakker te maken.

 

Vertrekpunten zijn de vooraf met de opdrachtgever overeengekomen ureninzet. Stichting ONS investeert bij initiatieven met een directe, lokale impact, zelf ook uren!

Wij hanteren een symbolisch uurtarief. In 2023 € 20,23.

Nederland verandert

Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen samen de sociale infrastructuur van ONS land. ONS helpt organisaties die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

‘Door te helpen, help je ook jezelf’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN

Stichting ONS

Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen samen de sociale infrastructuur van ONS land. ONS helpt organisaties die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

‘Door te helpen, help je ook jezelf’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, in 2019 een nieuw bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.
Na een inventarisatie is aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Als ‘ereleden’ van Quick Steps zien wij de toekomst hoopvol tegemoet. Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar (2017) op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020.

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos