• Nederlands
  • English

Stichting ONS

De maatschappelijk investeerders van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap. Wij maken de lokale gemeenschapszin wakker.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomstbestendige maatschappelijke infrastructuur: wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

The ONS foundation

The helpers of the ONS foundation consider it honorable and useful to contribute to a connected and vital society. Their contribution is rooted in their personal values, experience and networks and  becomes tangible in those places where initiatives and social organizations can make a difference. At school or at sports club, in the community center, or at a theaters’ association.

The ONS foundation helps  organizations to stay resilient and aims to anchor promising initiatives in local communities.

In addition, the ONS foundation helps those who – from their line of work – need to think about the broader impact of initiatives from society as well as a future-proof social infrastructure i.e aldermen, policymakers and advocates. The ONS Foundation takes care of  a practical and sustainable translation of legislation and regulation.

‘Met elkaar beter’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN

Stichting ONS

De helpers van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomstbestendige maatschappelijke infrastructuur: wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

‘Met elkaar beter’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN
  • Nederlands
  • English

Stichting ONS

De maatschappelijk investeerders van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap. Wij maken de lokale gemeenschapszin wakker.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomstbestendige maatschappelijke infrastructuur: wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

The ONS foundation

The helpers of the ONS foundation consider it honorable and useful to contribute to a connected and vital society. Their contribution is rooted in their personal values, experience and networks and  becomes tangible in those places where initiatives and social organizations can make a difference. At school or at sports club, in the community center, or at a theaters’ association.

The ONS foundation helps  organizations to stay resilient and aims to anchor promising initiatives in local communities.

In addition, the ONS foundation helps those who – from their line of work – need to think about the broader impact of initiatives from society as well as a future-proof social infrastructure i.e aldermen, policymakers and advocates. The ONS Foundation takes care of  a practical and sustainable translation of legislation and regulation.

‘Met elkaar beter’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, in 2019 een nieuw bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.
Na een inventarisatie is aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Als ‘ereleden’ van Quick Steps zien wij de toekomst hoopvol tegemoet. Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar (2017) op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020.

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos

ONS VERBINDT
MENSEN &
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

ONS mensen zijn maatschappelijk investeerders die willen bijdragen aan iets groters dan het eigen belang. Alle helpers in de Stichting ONS hebben in hun leven veel geïnvesteerd in maatschappelijke organisaties op vrijwillige basis.
.

ONS organisaties zijn organisaties die behoefte hebben aan een KWALITEITSIMPULS om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie
beter te kunnen realiseren.