Stichting ONS

De helpers van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomst- bestendige  maatschappelijke infrastructuur: Wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

‘Door te helpen, help je ook jezelf’

ONS Helpers

ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het werven van nieuwe bestuursleden of de verenigingsorganisatie te versterken.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten. Of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand. Het uitgangspunt is daarbij: ‘Jouw kennis en kunde voor een onbetaalde maar onbetaalbare ervaring.’

IK WIL MEEDOEN

Stichting ONS

De helpers van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomst- bestendige  maatschappelijke infrastructuur: Wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

‘Door te helpen, help je ook jezelf’

ONS Helpers

ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het werven van nieuwe bestuursleden of de verenigingsorganisatie te versterken.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten. Of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand. Het uitgangspunt is daarbij: ‘Jouw kennis en kunde voor een onbetaalde maar onbetaalbare ervaring.’

IK WIL MEEDOEN

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, in 2019 een nieuw bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie. Na een inventarisatie zijn aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Als ‘ereleden’ van Quick Steps zien wij de toekomst hoopvol tegemoet. Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar (2017) op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020.

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos

ONS VERBINDT
MENSEN &
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

ONS mensen zijn HELPERS
die willen bijdragen aan iets groters
dan het eigen belang.

ONS organisaties zijn organisaties
die behoefte hebben aan een
KWALITEITSIMPULS
om de aan hen toegeschreven
maatschappelijke functie
beter te kunnen realiseren.

  • Paul Kok
  • Rob Leenheer
  • Jan Raateland
  • RYAN SPENCER

Paul, zeer ervaren adviseur op het gebied van managementcommunicatie, zelfstandig ondernemer en collega, bestuurder in onderwijs geweest en nu sportvereniging, maakt het verschil, is concreet, vernieuwt, stelt vragen en luistert. En dan volgt actie. Betrouwbaar.

Rob heeft een ruime ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg; van verpleegkundige tot bestuursadviseur. Eigenschappen zijn verbindend, betrokken, sportief/energiek en resultaatgericht. Praktisch maatschappelijk betrokken met als motto “ optimisme is een morele plicht”.

Jan is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

Jan is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

Ryan, ondernemend, sportief, creatief, loyaal. Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

Ryan, ondernemend, sportief, creatief, loyaal. Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”