NEDERLAND VERANDERT

Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen samen de sociale infrastructuur van ons land. ONS helpt organisaties die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

nl-transform3

Onze missie

ONS werkt vanuit de gedachte van ‘pay it forward’.

We brengen in beginsel een kleine groep mensen bijeen die zich herkent in het gedachtegoed van Stichting ONS en die zich aan de stichting verbindt. Zo ontstaat een harde kern. Door middel van diverse thema- bijeenkomsten breidt het netwerk zich uit. In die bijeenkomsten staan inspiratie, kennisdeling en informatie uitwisseling centraal. Zo bieden de individuen elkaar kansen, zowel op persoonlijke titel als vanuit de organisaties waarvoor zij werken.

Mensen krijgen via deze weg dus de mogelijkheid hun passie, kennis, ervaring en netwerk onderling te delen en daarnaast in te zetten in hun wijk en daarbuiten. Specifiek voor maatschappelijke organisaties in de sectoren sport, cultuur en welzijn. Stichting ONS is de verbindende factor en katalysator in dit proces. Wij bieden op deze manier maatschappelijke organisaties ondersteuning die voldoet aan hun vraag.

Onze Visie

ONS gelooft in eigen kracht en de kracht van verbinding. Wij willen mensen bewust maken van de waarde van hun persoonlijke drijfveren. En de betekenis hiervan voor de maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.