NEDERLAND VERANDERT

Paul, zeer ervaren adviseur op het gebied van managementcommunicatie, zelfstandig ondernemer en collega, bestuurder in onderwijs geweest en nu sportvereniging, maakt het verschil, is concreet, vernieuwt, stelt vragen en luistert. En dan volgt actie. Betrouwbaar.

 

Rob heeft een ruime ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg; van verpleegkundige tot bestuursadviseur. Eigenschappen zijn verbindend, betrokken, sportief/energiek en resultaatgericht. Praktisch maatschappelijk betrokken met als motto “ optimisme is een morele plicht”.

 

Jan is een vrijdenker, echtgenoot, vader & opa – heeft 40 jaar ervaring als manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, maar ook als adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sport- en vrijwilligersorganisaties.

Ryan, ondernemend, sportief, creatief, loyaal.

Wat anderen over Ryan zeggen: “Hij is inspirerend, objectief en onafhankelijk.  Hij brengt belangen samen, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

nl-transform3

ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het werven van nieuwe bestuursleden of de verenigingsorganisatie te versterken.
Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten. Of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand. Het uitgangspunt is daarbij: ‘Jouw kennis en kunde voor een onbetaalde maar onbetaalbare ervaring.’

Helpers
Helpers, Developper

Onze missie

ONS werkt vanuit de gedachte van ‘pay it forward’.

We brengen in beginsel een kleine groep mensen bijeen die zich herkent in het gedachtegoed van Stichting ONS en die zich aan de stichting verbindt. Zo ontstaat een harde kern. Door middel van diverse thema- bijeenkomsten breidt het netwerk zich uit. In die bijeenkomsten staan inspiratie, kennisdeling en informatie uitwisseling centraal. Zo bieden de individuen elkaar kansen, zowel op persoonlijke titel als vanuit de organisaties waarvoor zij werken.

Mensen krijgen via deze weg dus de mogelijkheid hun passie, kennis, ervaring en netwerk onderling te delen en daarnaast in te zetten in hun wijk en daarbuiten. Specifiek voor maatschappelijke organisaties in de sectoren sport, cultuur en welzijn. Stichting ONS is de verbindende factor en katalysator in dit proces. Wij bieden op deze manier maatschappelijke organisaties ondersteuning die voldoet aan hun vraag.

Onze Visie

ONS gelooft in eigen kracht en de kracht van verbinding. Wij willen mensen bewust maken van de waarde van hun persoonlijke drijfveren. En de betekenis hiervan voor de maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.