De samenleving 2.0. Welvaart maakt plaats voor welzijn… Tenminste, als het aan Ryan Spencer en Jan Raateland ligt. De grondleggers van Stichting ONS hebben als motto:

‘Door te helpen, help je ook jezelf’

Door jouw kennis en ervaring in te zetten, help je niet alleen anderen, maar vergroot je ook je eigen wereld en daarmee je kansen. En dat levert weer een Goed Gevoel 2.0 op!

WAT DOET STICHTING ONS?

ONS helpt maatschappelijke organisaties (sport-cultuur-onderwijs) met ondersteuning door deskundige én enthousiaste mensen. Tijdspanne? Individueel of in groepsverband? Bespreekbaar.  Maatwerk dus!

IK WIL MEEDOEN

ONS VERBINDT
MENSEN &

MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

ONS mensen zijn HELPERS
die willen bijdragen aan iets groters
dan het eigen belang.

ONS organisaties zijn organisaties
die behoefte hebben aan een
KWALITEITSIMPULS
om de aan hen toegeschreven
maatschappelijke functie
beter te kunnen realiseren.