ONZE HULP

Stichting ONS biedt maatschappelijke organisaties begeleiding of ondersteuning in verschillende vormen. In een kennismakingsgesprek wordt de behoefte van de betreffende organisatie besproken.

De uiteindelijke hulp die geboden wordt, kan variëren van een kort eenmalig advies tot aan procesbegeleiding voor de noodzakelijke organisatieveranderingen, of het realiseren van bepaalde ambities. Primair is onze inzet te allen tijde gericht op het versterken van de bestuurlijke kracht van de betreffende organisatie, zodat een kwaliteitsimpuls ontstaat. Helpers van ONS zijn hiervoor beschikbaar.

non profit

Stichting ONS is een non-profit organisatie. ONS wil verbinden door onder andere de samenwerking te vinden met zowel publieke als private organisaties. Voor de uitvoering van onze activiteiten en het waarmaken van onze doelstellingen hebben wij financiële steun nodig van subsidieverleners, donoren en sponsoren. De Staatsloterij is een van de private partijen die de activiteiten van ONS financieel ondersteunt.

 “Sportverenigingen hebben een belangrijke positie in onze samenleving. Veel jongeren zien in de sportwereld, bijvoorbeeld in het voetbal, hun ro modellen en daar moeten we ons heel bewust van zijn. Via de sport kunnen wij niet alleen jongeren maar ook volwassenen belangrijke waarden meegeven. De stichting ONS legt de verbinding tussen de sportvereniging en de samenleving door in te zetten op bestuurlijke kracht. Hun aanpak maakt het sportverenigingen mogelijk zich ondernemender op te stellen”.

Frans van Steenis  ambassadeur van stichting ONS – voormalig algemeen directeur Staatsloterij:

ONS helpt maatschappelijke organisaties (sport-cultuur-onderwijs) met ondersteuning door deskundige én enthousiaste mensen. Tijdspanne? Individueel of in groepsverband? Bespreekbaar.  Maatwerk dus!

belangstelling?