Onder het toeziend oog van enkele strijdlustige voorvaderen hebben wij weer een paar belangrijke stappen voorwaarts gezet.

Weer een paar stappen verder om onze plannen om het Particulier initiatief concreet beter uitvoerbaar te maken én te houden. De sectoren Sport, Onderwijs, Cultuur en Zorg zijn voor een groot deel afhankelijk van hun vrijwilligers en hoe deze vrijwilligers professioneel worden gefaciliteerd. Met elkaar werken wij aan een werkwijze om die belangrijke inzet van vrijwilligers te verbeteren. Dat is hard nodig aangezien veel organisaties kampen met een gebrek aan op maat gerichte beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers

Matthieu Segers, Nederlands historicus, verwoordde het zo treffend in de uitzending van het Buitenhof van afgelopen zondag 12 december 2021

‘er moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de sociale relaties, de ethische basis van Nederland. Die was ooit sterk, die staat nu onder druk’.

Komende weken blijven wij u informeren