SPORT
‘The place to be’

Sport is voor jongeren bij uitstek geschikt om het sociaal netwerk te vergroten, het zelfvertrouwen en de motoriek te verbeteren en er een gezonde levensstijl op na te houden.

CULTUUR
‘Het kenmerk van beschaving’

Cultuur draagt bij aan creativiteit

EDUCATIE
is de toekomst!

Educatie biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

SPORT CULTUUR & EDUCATIE

ONS zet zich in voor een sterke sociale infrastructuur en daarmee een gelukkige samenleving ONS gelooft in eigen kracht en de kracht van verbinding. Wij willen mensen bewust maken van de waarde van hun persoonlijke drijfveren. En de betekenis hiervan voor de maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.

NEDERLAND VERANDERT

Nederland transformeert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen tezamen de sociale infrastructuur van ons land. ONS wil organisaties helpen die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

nl-transform3