HELPERS

DOE MEE!

I HELPERS

ONS zijn de mensen die zich betrokken voelen bij de ambities van ONS.
Zij willen, helpen, meedoen, hun kennis en ervaring via ONS bij maatschappelijke organisaties inzetten.

Dat kan zijn als ondersteuner/ procesmanager of als adviseur. Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand. Het motto daarbij is:

“Jouw kennis en kunde voor een onbetaalde maar onbetaalbare ervaring”.
Doe mee!

II ZIE JIJ EEN KANS

‘Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get… ‘
Haal eruit wat erin zit. Maar hoe weet je wat er in zit?

Iedereen heeft toch de eigen ‘box’?  Door jouw box te delen wordt jouw wereld groter en daarmee ook jouw kansen.  Mensen GEVEN jou die kansen.. je moet ze alleen ZIEN! Stichting ONS gelooft dat mensen bereid zijn te helpen. Ons motto: ‘door te helpen, help je ook jezelf!’

ONS helpt maatschappelijke organisaties (sport-cultuur-onderwijs) met ondersteuning door deskundige én enthousiaste mensen. Tijdspanne? Individueel of in groepsverband? Bespreekbaar.  Maatwerk dus!

belangstelling?

non profit

ONS wil verbinden door onder andere de samenwerking te vinden met zowel publieke als private organisaties, Stichting ONS is een non-profit organisatie. Voor de uitvoering van onze activiteiten en het waarmaken van onze doelstellingen hebben wij financiële steun nodig van subsidieverleners, donoren en sponsoren. De Staatsloterij is een van de private partijen die de activiteiten van ONS financieel ondersteunt.

Frans van Steenis

algemeen directeur Staatsloterij voegt toe: “Voetbalverenigingen hebben een belangrijke positie in onze samenleving. Veel jongeren zien in het voetbal en meer algemeen in de sportwereld, hun rol modellen en daar moeten we ons heel bewust van zijn. Via de sport kunnen wij niet alleen jongeren, maar ook volwassenen, belangrijke waarden meegeven. De stichting ONS legt de verbinding tussen de sportvereniging en de samenleving door in te zetten op bestuurlijke kracht. Hun aanpak maakt het sportverenigingen mogelijk zich ondernemender op te stellen”.

Staatsloterij