Nieuwe vrijwilligers voor CGV Scheveningen

By Sylvester 6 jaar agoNo Comments

De gymnastiekvereniging Scheveningen heeft binnen twee jaar twee wisselingen van voorzitter gekend. Alle taken rondom trainers, lessen, opleiding, begeleiding en wedstrijdzaken waren bij een bestuurslid ondergebracht. Er was een sterke behoefte aan meer/nieuwe vrijwilligers, zowel voor bestuursfunctie als voor commissies.

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.

Na een inventarisatie onder de groep ouders zijn aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Alle taken die onderdeel zijn van de Technische Commissie zijn tegen het licht gehouden en onderverdeeld in 4 functies: 1. Bestuurslid Technische Zaken 2. Coördinator trainers 3. Coördinator begeleidingsteam 4. Administratie TC

Voor het verenigingsjaar 2018/2019 is een Jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen voor dat jaar zijn opgenomen en de verbeterdoelen inclusief actiepunten en een planning.

Categories:
  Nieuws, VOOR ONS ALLEMAAL, DOOR ONS ALLEMAAL

Leave a Reply

Your email address will not be published.