Begeleiding voetbalvereniging Quick Steps

By Sylvester 7 jaar agoNo Comments

Vanaf november 2015 tot juli 2016 heeft stichting ONS het bestuur van de Haagse sportvereniging Quick Steps begeleid met de werving van een nieuw bestuur.

Het zittende bestuur had in 2013 al aan de ledenvergadering laten weten hun taken te willen overdragen. Hun oproep werd echter niet beantwoord, waarop het bestuur zich demissionair verklaarde. De voorzitter was al 34 jaar in zijn functie actief, de penningmeester bijna 30 jaar.

Met een persoonlijk gerichte oproep aan een twintigtal geselecteerde Quick Steps leden reageerden 13 personen positief op een uitnodiging voor een gesprek. Na deze gesprekken was er een groep van 12 personen die liet weten zich verantwoordelijk te voelen voor de toekomst van hun voetbalvereniging. Zij zijn in gesprek gegaan met de zittende bestuursleden, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een overdracht van de taken in de eerste helft van 2017.

Dit gehele proces werd intensief begeleid door de stichting ONS.

Beste Jan en Ryan,

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni j.l. hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Vijf leden van de groep van 12 personen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen het dagelijks bestuur te gaan vormen.

In de afgelopen maanden hebben zij zich ingewerkt en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Zij zijn er nu klaar voor en hebben het stokje overgenomen! Ik heb er vertrouwen in en wij ‘oudere bestuurders’ blijven voor hun voorlopig een klankbordgroep. De overige mensen van de ‘groep van 12’ zullen een rol in de diverse commissies gaan vervullen om samen de vereniging te dragen!

Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Het is uiteindelijk toch uit die groep mensen gekomen die wij benaderd hebben en met wie wij gesprekken zijn aangegaan. Het duurde een poosje, maar het is wel doorgedrongen en nu maar hopen dat Quick Steps nog een lang verenigingsleven is gegeven. Als ‘ereleden’ zien wij het hoopvol tegemoet.

Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Hartelijke groet,

Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps – 24 juni 2017

Category:
  VOOR ONS ALLEMAAL, DOOR ONS ALLEMAAL

Leave a Reply

Your email address will not be published.