Nieuwe bestuursleden en nieuwe structuur turnvereniging Die Haghe

By Sylvester 7 jaar agoNo Comments

Het bestuur van de Haagse turnvereniging Die Haghe had dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers waaronder een viertal nieuwe bestuursleden (maart 2017). Al jaren is de belasting van de vrijwilligerstaken voor de bestuursleden veel te groot. Dit werd grotendeels veroorzaakt doordat bestuursleden naast hun bestuurstaak ook veel uitvoerende taken moesten verrichten. Stichting ONS heeft samen met een aantal leden de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd. Vervolgens zijn er een aantal verbetervoorstellen gedaan en zijn er veel gesprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligers en kandidaat bestuursleden. Die Haghe kan eind augustus 2017 het nieuwe sportseizoen starten met vier nieuwe bestuursleden en een aantal nieuwe vrijwilligers die met name het bestuur gaan ondersteunen bij uitvoerende taken. Er is een nieuwe structuur ontwikkeld waarin nieuwe functies zijn opgenomen en waarbij taken zijn opgesplitst.

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar. Groet, Pam Leenheers Voorzitter c.g.v. Die Haghe – 30 juni 2017
Category:
  VOOR ONS ALLEMAAL, DOOR ONS ALLEMAAL

Leave a Reply

Your email address will not be published.