Mini symposium ‘Op zoek naar de gelukkige wijk in Loosduinen’

29 september 2015
Op 29 september 2015 organiseerde stichting ONS in Kijkduin dit mini-symposium. Drie inspirerende sprekers namen de ruim 50 bezoekers mee in het verhaal, verbinden, terugkoppelen, en vooral HOE mét elkaar ‘ONS Loosduinen’ verder vorm te geven: Wat betekent participatie, hoe en wat kunnen we er aan bijdragen en wat levert het op? De sprekers behandelde achtereenvolgens de volgende thema’s m.b.t. participatie: Relevantie – Oriëntatie – Verandering Professor Ruut Veenhoven, ook bekend als de “geluksprofessor”, nam de aanwezigen mee in de factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving. Op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maakt hij duidelijk dat de aanwezigheid van de uiteenlopende maatschappelijke organisaties in een wijk, naast een goede leefomgeving en goed functionerende dienstverlening het geluk in een wijk positief beïnvloedt Alexander Elings betrok in zijn presentatie over oriëntatie en verbinding de deelnemers. Na zijn inleiding, liet hij de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek gaan over de volgende vragen: 1. Wat betekent erbij horen voor jou? 2. Wanneer voelde je dat voor het laatst? 3. Hoe ziet Loosduinen eruit als iedereen erbij hoort? 4. Hoe kun je anderen het gevoel geven erbij te horen. De gesprekken brachten mooie inzichten en goede ideeën over een aanpak. Als derde en laatste spreker maakte Marcel Kik in zijn presentatie duidelijk welke reacties bij ons mensen opkomen wanneer wij geconfronteerd worden met verandering. Zijn uitleg leverde interessante inzichten op die voor een deel op een ludieke wijze werden vertoond in twee filmpjes. Aan het slot van de bijeenkomst werden de deelnemers uitgenodigd om mee te denken en mee te doen aan de uitwerking van de verkregen inzichten: meedoen, meer participatie meer geluk voor de wijken in stadsdeel Loosduinen. De eerste vervolgbijeenkomst is inmiddels, eind oktober, met een groepje deelnemers aan het mini symposium gehouden.        

ONDERSTEUNING en BEGELEIDING HAAGSE SPORTVERENIGINGEN VCS

5 juli 2014
Stichting ONS heeft het bestuur van VCS ondersteunt en geadviseerd om hun ambities te realiseren. “De helpers van stichting ONS gaven VCS in 2014 een positieve impuls. Samen met het bestuur ontwikkelden zij een visie en missie. Ook organiseerden zij bijeenkomsten met VCS-leden. En het initiatief voor diverse werkgroepen leidde tot een financiële commissie en uitbreiding en versterking van het bestuur en kader. Daarnaast is nu de interne communicatie beter“, aldus Dennis Tielman, voorzitter van VCS.   LANDELIJKE ORIENTATIE In 2014 startte ONS met een pilot met een aantal Haagse sportverenigingen. In de afgelopen maanden hebben elders in het land contacten gelegd om de activiteiten van ONS in andere delen van het land op te starten. Binnenkort willen wij vanuit Leeuwarden in de provincie Friesland contacten met gemeenten en sportvereniging leggen. In het najaar zal eenzelfde oriëntatie in Zuid-Limburg plaatsvinden.  

Geslaagde ONS promotie

23 april 2014
Op maandag 20 en donderdag 23 april 2014 hebben wij respectievelijk in Amsterdam en Rotterdam op de Werk aan je Werk-dag van de Kamer van Koophandel onze activiteiten onder de aandacht gebracht. Deze dag was speciaal georganiseerd voor boventallige medewerkers bij de Kamer van Koophandel. Er was een goede belangstelling voor ONS. In totaal 18 mensen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn en met ONS verder in gesprek willen om te onderzoeken op welke wijze zij hun hulp kunnen bieden aan maatschappelijke organisatie.