STICHTING ONS

ONS VERBINDT MENSEN & MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

NEDERLAND VERANDERT

Nederland transformeert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en instellingen voor cultuur en educatie, hebben van oudsher een belangrijke functie in het ‘mee laten doen’. Deze organisaties vormen tezamen de sociale infrastructuur van ons land. ONS wil organisaties helpen die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

nl-transform3
 • ONS ORGANISATIE
 • JAN RAATELAND
 • RYAN SPENCER
 • HISTORY
 • PUBLICATIES
 • PUBLICATIES

De twee initiatiefnemers Jan Raateland en Ryan Spencer (zie foto) vormen samen het bestuur van Stichting ONS. Zij sturen alle activiteiten en projecten aan, van strategie en ontwikkeling tot marketing en uitvoering. Jan heeft 35 jaar ervaring als, manager, waaronder bij gemeenten en bij de Rijksoverheid, adviseur en als bestuurder bij sportverenigingen. Jan is een vrijdenker. Hij is goed bekend met het landelijke en lokale sportbeleid en het functioneren van sportbonden. Ryan zijn specialiteit is het verbinden van organisaties en partijen.

[et_social_follow icon_style=”slide” icon_shape=”rectangle” icons_location=”left” col_number=”auto” custom_colors=”true” bg_color=”#f5f5f5″ bg_color_hover=”#3b5998″ icon_color=”#ffffff” icon_color_hover=”#ffffff” outer_color=”light” network_names=”true”]

“ Vanaf begin jaren 90 ben ik mij bewust van het feit dat sportverenigingen er belang bij hebben om een concrete invulling te geven aan hun maatschappelijke functie. Die bewustwording dient naar mijn opvatting samen te gaan met de professionalisering van taken en functies binnen de sportvereniging.

Wat voor sportverenigingen betreft geldt evenzo voor culturele instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van educatie.

Mijn overtuiging is dat sport als geen ander een belangrijk middel is om groepen mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen te binden en te laten samenleven. In de afgelopen 15 jaar heb ik d.m.v. projecten hieraan invulling gegeven. Ik weet als geen ander hoe sportverenigingen functioneren en met welke problemen/  knelpunten zij te maken hebben. Ik ben er in geslaagd om die problemen om te zetten in oplossingen, kansen en mogelijkheden.

De competenties die aan mij worden toegeschreven zijn: creatief, inventief, enthousiast, doorzettingsvermogen en altijd opererend met een positieve en optimistische inslag.

Het zijn bovenstaande kwaliteiten en ervaringen die ik inzet voor de stichting ONS. 

“Bij voorkeur onderneem ik mijn activiteiten in de vorm van samenwerking van organisaties in zowel de publieke als de private sector. De terreinen waarin ik actief ben zijn: onderwijs, welzijn, werkgelegenheid gebiedsontwikkeling, locatiemanagement en strategische marketing. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het realiseren van publiek private samenwerking. Mede door mijn goede kennis van het midden & klein bedrijf en bestuurlijk Nederland weet ik goede resultaten te boeken. 

Mijn competenties zijn: goed luisteren, analytisch, conceptueel denken, creatief, strategisch inzicht, dingen samen brengen, slimme combinaties maken, goed schakelen.

Het zijn bovenstaande kwaliteiten en ervaringen die ik inzet voor de stichting ONS

 • 2011

  ONS, opgericht 11 december 2012, is een initiatief van de maatschappelijk ondernemers Jan Raateland en Ryan Spencer.

 • 2012-2014

  In 2013 werd een rondgang gemaakt langs diverse partijen, stakeholders, met wie wij onze plannen en ideeën deelden. In bijna alle gesprekken ontvingen wij bijval of complimenten voor ’ONS’ initiatief. Na deze belangrijke eerste verkenningsfase is in 2014 via een aantal pilots de ervaring opgedaan dat de ideeën en ambities van ONS in de praktijk goed werken. In deze fase werden de activiteiten lokaal, in Den Haag, uitgevoerd. Vanuit de verkenningsfase ontstonden er samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, zoals sportclubs en sportondersteuningsorganisaties en een aantal culturele instellingen. Op het gebied van ondersteuners werden in de verkenningsfase gesprekken gevoerd met belanghebbenden van diverse sectoren , zoals het UWV, mobiliteitsbureaus van de rijksoverheid, banken, een grote vereniging van gepensioneerden, het bestuur van de Young Professionals of The Hague en sponsoren. Dit bood voldoende uitzicht op de beschikbaarheid van HELPERS, ondersteuners of adviseurs, voor ONS.

 • 2015

  Het jaar 2015 zal in het teken staan van samenwerken, het bieden van ondersteuning aan maatschappelijke organisaties en het verder uitbreiden van concepten.

Een Masterplan ‘Nieuwe Sporvereniging’ van Jan Raateland

Bron: Sport knowhow xl – feb 2011
Lees Artikel

Het gelijk van Jan Raateland: de noodzaak van de vereniging van verenigingen

Bron: Sport knowhow xl – feb 2011
Lees Artikel

Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland

Bron: PDF Bijlage – mei 2012
Lees Artikel

Brief staatssecretaris SZW over initiatief stichting ONS

Bron: PDF Bijlage – jul 2013
Lees Artikel

ONS VERBINDT
MENSEN &

MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

ONS MENSEN ZIJN HELPERS DIE WILLEN BIJDRAGEN AAN IETS GROTERS DAN HET EIGEN BELANG

Maatschappelijke organisaties vormen tezamen
de sociale infrastructuur van een wijk en de stad.
Een sterke sociale infrastructuur draagt bij aan
de leefbaarheid en daarmee aan het geluk van mensen.
In samenwerking met verschillende partners zet ONS
zich in voor die sterke sociale infrastructuur,
een gelukkige samenleving

“You can have everything you want in life if you just help enough people get what they want in life”

Zig Ziglar , Amerikaans auteur