ONS gelooft in eigen kracht en de kracht van verbinding.

Wij willen mensen meer bewust maken van de waarde van hun persoonlijke drijfveren. En de betekenis hiervan voor hun omgeving en de maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.

Die verbinding moet leiden tot een concrete verbetering van het functioneren van de eigen vereniging, de eigen organisatie én het plezier om zaken met en voor elkaar aan te pakken.

ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen lokaal, in hun eigen wijk of stad, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectbegeleider of als adviseur. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het werven van nieuwe bestuursleden of de verenigingsorganisatie te versterken.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten. Of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand. Het uitgangspunt is daarbij: ‘Jouw kennis en kunde voor een onbetaalde maar onbetaalbare ervaring.’

ONS Missie

Mensen en maatschappelijke organisaties in beweging brengen, verbinden en sterker maken.

Om onze missie te realiseren hebben we drie doelstellingen:

  1. Empowerment van maatschappelijke organisaties
  2. Empowerment van individuen
  3. Participatie in de samenleving  

ONS gelooft in eigen kracht en de kracht van verbinding.

Wij willen mensen meer bewust maken van de waarde van hun persoonlijke drijfveren. En de betekenis hiervan voor hun omgeving en de maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.

Die verbinding moet leiden tot een concrete verbetering van het functioneren van de eigen vereniging, de eigen organisatie én het plezier om zaken met en voor elkaar aan te pakken.

ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen lokaal, in hun eigen wijk of stad, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectbegeleider of als adviseur. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het werven van nieuwe bestuursleden of de verenigingsorganisatie te versterken.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten. Of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand. Het uitgangspunt is daarbij: ‘Jouw kennis en kunde voor een onbetaalde maar onbetaalbare ervaring.’

ONS Missie

Mensen en maatschappelijke organisaties in beweging brengen, verbinden en sterker maken.

Om onze missie te realiseren hebben we drie doelstellingen:

  1. Empowerment van maatschappelijke organisaties
  2. Empowerment van individuen
  3. Participatie in de samenleving  

ONS verbindt mensen en maatschappelijke organisaties

ONS mensen zijn HELPERS die willen bijdragen aan iets groters dan het eigen belang. ONS organisaties zijn organisaties die behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls om de aan hen toegeschreven maatschappelijke functie beter te kunnen realiseren.

Waarin verbinden wij?  

Als voorbeeld kan de sport de verbindende functie tot stand brengen tussen de 4 pijlers: Onderwijs, Gezondheidszorg, Ruimtelijke ontwikkeling en Economie.
Aanpak? Op basis van een eerste verkenning in de wijk of buurt, te onderzoeken wat er voor nodig is om de sport, net zoals de cultuur, een verbindende functie te geven in die buurt.

Wij proberen onze kennis en ervaring te benutten om grote, vaak complexe landelijke of lokale regelgeving te vertalen naar de dagelijkse uitvoerbare praktijk.
De praktijk die bij de vereniging of organisatie past. Ook verbinden wij lokale partijen met elkaar; van elkaar kunnen wij immers veel leren en veel betekenen!

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, een bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.
Na een inventarisatie onder de groep ouders zijn aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Voor het verenigingsjaar 2018/2019 is een Jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen voor dat jaar zijn opgenomen en de verbeterdoelen inclusief actiepunten en een planning.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Vijf leden van de groep van 12 personen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen het dagelijks bestuur te gaan vormen.
In de afgelopen maanden hebben zij zich ingewerkt en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Zij zijn er nu klaar voor en hebben het stokje overgenomen! Ik heb er vertrouwen in en wij ‘oudere bestuurders’ blijven voor hun voorlopig een klankbordgroep. De overige mensen van de ‘groep van 12’ zullen een rol in de diverse commissies gaan vervullen om samen de vereniging te dragen!
Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Het is uiteindelijk toch uit die groep mensen gekomen die wij benaderd hebben en met wie wij gesprekken zijn aangegaan. Het duurde een poosje, maar het is wel doorgedrongen en nu maar hopen dat Quick Steps nog een lang verenigingsleven is gegeven. Als ‘ereleden’ zien wij het hoopvol tegemoet.
Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos