Samenwerkingsagenda stichting ONS en ADO Den Haag

20 maart 2018
Op maandag 19 februari hebben ADO Den Haag en Stichting ONS een samenwerkingsagenda getekend. Doel van de samenwerking is om nieuwe kansen te bieden aan voetbalverenigingen en bedrijfsleven in de regio. Deze kansen worden vooral gecreëerd door het delen van hun kennis, ervaring en netwerk. Vanaf komend seizoen zal de Haagse regio echt iets gaan merken van het initiatief.   Op de foto: links Ryan Spencer (mede-grondlegger Stichting ONS) rechts Matthijs Manders (directeur ADO Den Haag

Nieuwe bestuursleden en nieuwe structuur turnvereniging Die Haghe

30 juni 2017
Het bestuur van de Haagse turnvereniging Die Haghe had dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers waaronder een viertal nieuwe bestuursleden (maart 2017). Al jaren is de belasting van de vrijwilligerstaken voor de bestuursleden veel te groot. Dit werd grotendeels veroorzaakt doordat bestuursleden naast hun bestuurstaak ook veel uitvoerende taken moesten verrichten. Stichting ONS heeft samen met een aantal leden de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd. Vervolgens zijn er een aantal verbetervoorstellen gedaan en zijn er veel gesprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligers en kandidaat bestuursleden. Die Haghe kan eind augustus 2017 het nieuwe sportseizoen starten met vier nieuwe bestuursleden en een aantal nieuwe vrijwilligers die met name het bestuur gaan ondersteunen bij uitvoerende taken. Er is een nieuwe structuur ontwikkeld waarin nieuwe functies zijn opgenomen en waarbij taken zijn opgesplitst. Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar. Groet, Pam Leenheers Voorzitter c.g.v. Die Haghe – 30 juni 2017

Begeleiding voetbalvereniging Quick Steps

24 juni 2017
Vanaf november 2015 tot juli 2016 heeft stichting ONS het bestuur van de Haagse sportvereniging Quick Steps begeleid met de werving van een nieuw bestuur. Het zittende bestuur had in 2013 al aan de ledenvergadering laten weten hun taken te willen overdragen. Hun oproep werd echter niet beantwoord, waarop het bestuur zich demissionair verklaarde. De voorzitter was al 34 jaar in zijn functie actief, de penningmeester bijna 30 jaar. Met een persoonlijk gerichte oproep aan een twintigtal geselecteerde Quick Steps leden reageerden 13 personen positief op een uitnodiging voor een gesprek. Na deze gesprekken was er een groep van 12 personen die liet weten zich verantwoordelijk te voelen voor de toekomst van hun voetbalvereniging. Zij zijn in gesprek gegaan met de zittende bestuursleden, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een overdracht van de taken in de eerste helft van 2017. Dit gehele proces werd intensief begeleid door de stichting ONS. Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni j.l. hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Vijf leden van de groep van 12 personen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen het dagelijks bestuur te gaan vormen. In de afgelopen maanden hebben zij zich ingewerkt en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Zij zijn er nu klaar voor en hebben het stokje overgenomen! Ik heb er vertrouwen in en wij ‘oudere bestuurders’ blijven voor hun voorlopig een klankbordgroep. De overige mensen van de ‘groep van 12’ zullen een rol in de diverse commissies gaan vervullen om samen de vereniging te dragen! Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Het is uiteindelijk toch uit die groep mensen gekomen die wij benaderd hebben en met wie wij gesprekken zijn aangegaan. Het duurde een poosje, maar het is wel doorgedrongen en nu maar hopen dat Quick Steps nog een lang verenigingsleven is gegeven. Als ‘ereleden’ zien wij het hoopvol tegemoet. Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen. Hartelijke groet, Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps – 24 juni 2017

Ondersteuning volleybalvereniging Sovicos

5 juni 2017
Ondersteuning volleybalvereniging Sovicos In opdracht van de gemeente Den Haag, afdeling Sportsupport heeft de stichting ONS  in de periode juni 2016 tot juni 2017 de Haagse volleybalvereniging Sovicos ondersteund en geadviseerd bij het ontdekken van de eigen kracht van de vereniging. Met alle bestuursleden en een aantal kaderleden werden gesprekken gevoerd, op basis waarvan er een SWOT en een Brandkey is opgesteld. Wij hebben onze bevindingen gepresenteerd aan het voltallige bestuur. Zij zijn daarmee verder aan de slag gegaan; aan de hand van SMART uitwerkingen van de doelstellingen zijn zij het gesprek met de leden aangegaan. Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020 Groet, Theo Aquarius Voorzitter volleybalvereniging Sovicos, Den Haag – 29 mei 2017

Begeleiding voetbalvereniging Duindorp SV

5 juni 2017
Van augustus 2015 tot oktober 2016 heeft stichting ONS het bestuur van Duindorp SV begeleid bij het inventariseren en ontdekken van de eigen kracht van de vereniging. Er was sprake van een onderbespeling van de twee voetbalvelden, dat haar directe oorzaak vond in te weinig leden. Bij de aanvang van onze opdracht bestond het bestuur uit twee leden: een voorzitter en een penningmeester. Deze twee personen voerden ook veel andere verenigingstaken uit. Stichting ONS is in gesprek gegaan met een aantal leden, waaronder zes leden van het vrouwenteam van Duindorp SV en een enthousiaste assistent trainer. Er zijn op een viertal gebieden acties ingezet, te weten: organisatie, marketing en communicatie, financiën en voetbal: uitbreiding aantal leden. In het voetbaljaar 2016 en 2017 zijn de beide standaardelftallen, de mannen en de vrouwen, kampioen geworden. Nog belangrijker voor Duindorp SV is dat er 60 nieuwe leden zijn begroet: vijf jeugdelftallen, waaronder een meisjesteam onder de 17. Het bestuur is uitgebreid met zes nieuwe bestuursleden. Op maatschappelijk gebied is het bestuur de samenwerking aangegaan met de studentenorganisatie Football Factory die op de velden van Duindorp SV een studentencompetitie gaat opzetten. Beste Jan en Ryan: Mede dankzij jullie inzet om ons te helpen!! Alsnog bedankt voor alles! Groetjes Marina Lagas voorzitter Duindorp SV- 30 juni 2017

Begeleiding stichting Sportpark Hoekpolder

5 november 2016
Met het vertrek van de R.S.V. Hoekpolder, halverwege 2015, zijn de sportverenigingen Semper Altius en Red Lions de enige twee gebruikers van het sportpark. Aan stichting ONS is gevraagd om hulp te bieden bij de bestuursopvolging van de beheerstichting Sportpark Hoekpolder en mee te denken over een nieuwe invulling van de (nieuwe) taken- en activiteiten van deze stichting. De opdracht is gestart op 6 april 2016. Een financieel specialist van stichting ONS heeft de boekhouding van de beheerstichting onderzocht en over de afgelopen jaren een drietal jaarrekeningen opgesteld. In november 2016 zijn deze stukken overgedragen aan de besturen van Semper Altius en Red Lions. De besturen van de beide sportverenigingen beraden zich over het vervolg en de ondersteuning die stichting ONS hen hierin kan bieden.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Spot en lokaal ondernemerschap

5 september 2016
Spot en lokaal ondernemerschap Stichting ONS heeft in april 2016 op verzoek van de directeur Sport van het ministerie van VWS in deelgenomen aan een Ronde Tafelgesprek over het onderwerp ‘Sport en lokaal ondernemerschap’. Als vervolg op deze bijeenkomst zijn wij in gesprek gebleven met vertegenwoordigers van de Directie Sport van VWS. In mei 2017 hebben wij in samenwerking met hoogleraar vrijwilligerswerk, Lucas Meijs, een voorstel voor een experiment activatie sportverenigingen gepresenteerd. In augustus 2016 nam Maarten Koornneef afscheid bij het Ministerie van VWS. Hij schreef ons het onderstaande. Beste Jan, Dank voor de goede samenwerking. Ik wens jou en Ryan succes en veel volharding om dat te bereiken. Jullie werken voor een goede zaak! Groet,  Maarten Koornneef MPH | senior beleidsmedewerker Directie Sport | Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport – september 2016